MINŐSÉGPOLITIKA

Az ALD Automotive Magyarország Kft. 100%-os leányvállalataként az MKB-Euroleasing Autópark Zrt. stratégiájának egyik fontos eleme a Minőségpolitika, amely biztosítékot nyújt az Ügyfelek által igényelt szolgáltatási színvonal elérésére, megtartására az autópark-kezelési és üzemeltetési feladatok végzése során.

Kinyilvánítjuk a minőség iránti elkötelezettségünket, melyet tevékenységünk meghatározó tényezőjének tekintünk.

Az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer működtetésével az a célunk, hogy szolgáltatásainkat magas minőségi követelmények szerint végezzük.

A Zrt. vezetése kinyilvánítja a minőség, a hatékonyság, az erőforrások optimális felhasználása, a környezetterhelés minimalizálása, valamint a követelmények maradéktalan betartása iránti elkötelezettségét, amit a társaság minden dolgozójától és alvállalkozójától elvár.

Társaságunk küldetése:

 • Autópark-kezelési, üzemeltetési munkákat magas szinten végezzük el, ezzel elégítjük ki Ügyfeleink igényeit és elvárásait,
 • Munkánk során megköveteljük alkalmazottainktól a jogszabályok, az ALD International előírásainak és a belső szabályozások követelményeinek betartását,
 • A minőségirányítás alapelveinek alkalmazásával növeljük szervezetünk eredményességét, kölcsönösen előnyös szerződéseket kötünk Ügyfeleinkkel,
 • Garantáljuk, hogy minden Ügyfél információt bizalmasan kezelünk,
 • Munkánk során törekszünk a hibák megelőzésére, és nagy hangsúlyt fordítunk arra, hogy Ügyfeleink az elvártnál jobb szolgáltatást kapjanak.
 • Vevőelégedettségünket a szolgáltatásaink és ügyviteli folyamataink egyszerűsítésén keresztül kívánjuk növelni.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk az érdekelt felek által meghatározott kötelezettségek betartására és az indokolatlan környezetterhelés elkerülésére. Ezt munkavállalóinkban is tudatosítjuk – és tőlük folyamatosan elvárjuk.

 

 

Működésünk alapelve:

 

Ügyfeleink elégedettsége a mi biztonságunk

 

A Társaság által elfogadott Minőségpolitika a minőségirányítási rendszer működtetésén keresztül valósul meg, vezetőink és alkalmazottaink munkájuk eredményével bizonyítják a minőség iránti elkötelezettségüket.

 

Budapest, 2018. június 1.

 

 

CASAR TORKAR Klaudija

vezérigazgató

 

 

 

QUALITY STATEMENT

One of the most important elements of the strategy of MKB-Euroleasing Autópark Zrt., as the 100% owned subsidiary of ALD Automotive Magyarország Kft. is Quality Policy, which guarantees that we reach and maintain the service level expected by our Clients while performing our car fleet management and operation tasks.

We declare our commitment to quality, which we consider as a defining factor of our activities.

By complying with the EN ISO 9001:2015 quality assurance system, we intend to provide our services according to strict quality requirements.

The management of the company declares their commitment to quality, efficiency, the optimal use of resources, the minimization of environmental impact, as well as full compliance with the requirements, and they expect the same from each and every employee and subcontractor of the company.

The Mission of Our Company

 • We perform our car fleet management and operation tasks at a high level, thus meeting the needs and expectations of our Clients,
 • In our work, we require our employees to comply with the laws, the policies of ALD International, and the requirements of internal regulations,
 • By applying the principles of quality management we increase the effectiveness of our organisation and enter into mutually beneficial contracts with our Clients,
 • We guarantee that Client information is treated confidentially,
 • In our work we strive to prevent faults, and we also put particular emphasis on providing better services to our Clients than expected.
 • We intend to increase customer satisfaction by streamlining our services and administrative processes.
 • We pay special attention to compliance with the obligations set forth by the stakeholders and to avoid unnecessary environmental impact. We also raise awareness to this among our employees – continuously expecting them to meet these obligations.

 

 

The Principle of Our Operation:

 

Our Clients’ satisfaction is our security

 

The Quality Policy as accepted by the Company is implemented through the quality assurance system. Our managers and employees demonstrate their commitment to quality by the results of their work.

 

 

Budapest, 01 June 2018.

 

CASAR TORKAR Klaudija

Chief Executive Officer